MEDIFÓRUM, 19.-20.11.2021

Dovoľujeme si vás informovať, že Medicínske fórum klinických imunológov a alergológov, pneumológov a ftizeológov, sa uskutoční v MARTINE v Hoteli Turiec v dňoch 19.-20.11.2021.

Podmienkou prezenčnej účasti na podujatí je plná zaočkovanosť proti ochoreniu Covid-19.

Prihlasovanie bude ukončené po dosiahnutí počtu 100 osôb.

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov bude podujatie prebiehať hybridnou formou. K vybranej forme účasti (prezenčná alebo dištančná) sa do 15. 11. 2021 môžete prihlásiť na: https://www.eventix.cz/mediforum-reg alebo na: prihlaska@agenturaimpres.sk, predmet správy: Medifórum

POZVÁNKA