KTO SME ?

Vitajte na našich stránkach

Sme občianske združenie zamerané na podporu vzdelávania profesionálov v oblasti alergológie a imunológie. Tento dynamický odbor prináša každoročne mnoho nových objavov. Úlohou nášho združenia je, aby sa aktuálne trendy v odbore dostávali do povedomia slovenskej odbornej verejnosti a následne aj k našim pacientom. K zakladajúcim členom združenia patria nielen najvýznamnejší imunoalergológovia z akademického prostredia, ktorí sú zodpovední za postgraduálne vzdelávanie na Slovensku, ale aj lekári z ambulantnej praxe. Združenie tak vytvára optimálne podmienky na výmenu názorov a vzájomnú diskusiu medzi oboma skupinami špecialistov. Veríme, že pripravované odborné podujatia, o ktorých Vás budeme priebežne informovať na našich stránkach, Vás zaujmú a stanú sa obľúbenou súčasťou Vášho vzdelávacieho kalendára a nielen povinnosťou vyplývajúcou z legislatívy.

Dovidenia na niektorom z našich podujatí,

MUDr. Radovan Košturiak, PhD.

Stránka SSAKIStránka EAACI