Krajský seminár imunoalergológov Prešovského samosprávneho kraja dňa 30.11.2018 o 15.30 hod. POPRAD, reštaurácia FABRIKA (OC-MAX)

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie o.z. SLS
Spoločnosť alergológie a klinickej imunológie, občianske združenie
Krajský odborník pre alergológiu a klinickú imunológiu MUDr. Eva Lapšanská, PhD.

Vás srdečne pozýva na

Krajský seminár imunoalergológov

Prešovského samosprávneho kraja

dňa 30.11.2018 o 15.30 hod.

Miesto konania: Poprad, reštaurácia FABRIKA (OC-MAX)

Odborný program:

15.30 – 16.00  registrácia účastníkov

16.00 – 16.30  M. Jeseňák: AIT-„Čím skôr, tým lepšie“

16.30 – 17.00  P. Augustín: Nová liečba pre pacientov s ťažkou eozinofilovou astmou

17.00 – 17.30   I. Hlinka: Novinka na trhu bakteriálnych lyzátov

17.30 – 18.00   V. Kmečová : Význam hygieny nosa…

18.30 – 19.00   E. Lapšanská: Bilastin – liek na správnom mieste

19.00 – 19.30   Š. Raffáč: Nový 20%-ný  imunoglobulín

19.30 – 20.00   S. Belvončíková: Ako Polymorbidita a Poly-xxxx vyústili do jesenného Mono-postupu

20.00 – 20.30   A. Smiešková, E. Lapšanská: IVIG a TF –nové skúsenosti a poznatky

DISKUSIA

                         Podujatie sa uchádza o udelenie  kreditov ARS CME